In onze praktijk is dokter Spreij bevoegd om keuringen te doen van scheepvaartpersoneel. Zij is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport aangewezen keuringsarts voor zee- en binnenvaart. Alleen artsen die zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen de keuringen volgens Nederlandse normen verrichten.

Voordat u bij ons op de keuring verschijnt dient u dit formulier te downloaden en in te vullen zodat deze voor de keuring kan worden afgegeven. Alvast bedankt voor de medewerking.
Spreij & den Haan HUISARTSEN